تاریخ کریمه یا معاهدة القرم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۷۹/۰۰۰
پدید آورندگان : اسدالله شیرازی (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ کریمه
تاریخ خلق : ۱۲۸۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک