سفرنامه آجودان باشی یا چهار فصل قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالفتاح تبریزی گرم‌رودی (مؤلف) عبدالله بن محمدجعفر فسایی (کاتب)
موضوع اثر : سیر و سیاحت اروپا/ سفرنامه های ایرانی
تاریخ خلق : ۱۲۶۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان