جهانگشای جوینی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : عطاملک بن محمد جوینی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ مغولان و ایلخانان ایران
تاریخ خلق : ۱۲۸۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک