شرف‌نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۳۴/۰۰۰
پدید آورندگان : شرف‌الدین‌بن شمس‌الدین بدلیسی (مؤلف) اسدالله آصفی شوشتری (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ کردستان/ کردها
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، زرکوب، جدول کشی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک