تاریخ سلاطین مصر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۲۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر (کاتب و مترجم)
موضوع اثر : پادشاهان و فرمانروایان مصر
تاریخ خلق : ۱۳۰۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان