گلشن قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : سید حسین خواجوی (کاتب) محمدرحیم بن محمدکریم خان کرمانی (مؤلف)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/ ادبیات فارسی/ مجموعه‌ها
تاریخ خلق : ۱۵ رجب ۱۲۹۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان