شرح تهذیب‌المنطق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : فرج‌الله‌الهادی نوری یوشجی (کاتب) مسعودبن عمر تفتازانی (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر تهذیب‌المنطق مسعودبن عمر تفتازانی/ منطق
تاریخ خلق : ۱۲۸۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۸۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان