تقاسیم العلل و علاماتها (/ التّقسیم و التَّشجیر) تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

کتابی است در یکصدوپنجاه «باب» در بیان تشخیص و علاج بیماری‌ها که ظاهراً مربوط به دههٔ پایانی عمر رازی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۹۵/۰۰۵
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۸۶۳ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک