تعریف چهل ستون صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۷۱/۰۰۹
پدید آورندگان : علیقلی‌بن یوسف بیک فرصت (مؤلف)
موضوع اثر : چهل ستون/ شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک