ماثرالمعاصرین قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن محمدباقر بهجت اصفهانی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر عربی/ شعر فارسی/ خطبه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک