کلیات سعدی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ نثر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان