الدرةالمنظومة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عناوین دیگر: درةالنجفیة
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۸۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (مؤلف) زین‌العابدین‌بن محمدعلی محلاتی (کاتب)
موضوع اثر : شعر عربی/ منظومه‌های علمی و آموزشی/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، کاغذ، پارچه،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک