الدرةالمنظوم قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عناوین دیگر: درةالنجفیة
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۸۹/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (مؤلف) محمدحسن (کاتب)
موضوع اثر : شعر عربی/ منظومه‌های علمی و آموزشی/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۶۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک