الدرةالمنظومة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عناوین دیگر: درةالنجفیة
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۰۱/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (مؤلف) علی‌اصغربن ابراهیم (کاتب)
موضوع اثر : شعر عربی/ فقه جعفری/ منظومه‌های علمی و آموزشی
تاریخ خلق : ۱۲۶۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک