لطایف‌الطرائف صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۵/۰۵۸
پدید آورندگان : محمدشاه قاضی (خطاط) فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی- قرن ‎۱۰ق
تاریخ خلق : ۱۰۴۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک