دیوان قاسمی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن نصیر حسینی تبریزی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی ) قرن 10
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک