الحاوی فی علم التّداوی صفویه

نظر شما:

تألیف مشهور رازی مشتمل بر آنچه که پزشکان بدان احتیاج دارند از قواعد کلّی طبّی و حفظ‌الصّحة و چگونگی درمان بیماری‌ها. بخش‌های مختلفی از این کتاب در میان نُسَخ خطّی کتابخانهٔ ملک موجود است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۰۴/۰۰۲
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۹۱۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج، کاعذ سیم‌افشان،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک