بُرءُالسّاعة صفویه

نظر شما:

رساله‌ای مختصر و معروف در باب جمیع بیماری¬هایی که در یک ساعت قابل بهبودی‌اند. این اثر که گویا آخرین نگاشتهٔ رازی است در بیست‌وسه «باب» نگاشته شده و به وزیر محمّد بن ابوالقاسم عبدالله اهداء شده است. میر سیّداحمد تنکابنی آن را به فارسی ترجمه کرد و هفت «باب» دیگر بدان افزود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۵/۰۰۴
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک