الجُدری و الحصبة صفویه

نظر شما:

رساله‌ای مشهور از رازی دربارهٔ بیماری‌های آبله و سرخجه در چهار «فصل» و فصل آخر مشتمل بر ده«مقاله».
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۰۵/۰۰۵
پدید آورندگان : رازی، ابوبکر محمّد بن زکریاء (مؤلف)
موضوع اثر : پزشکی / حصبه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک