دیوان قطران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : ابومنصور قطران تبریزی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : حنایی
جنس : ترمه حنایی سپاهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک