منشئات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد امین (کاتب) عبدالرحمن بن احمد جامی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۰۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، رویه کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک