نامه نصیرای همدانی، بدستور شاه عباس صفوی، به فرمانروای دارالسلام بغداد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۴۱/۰۲۲
پدید آورندگان : نصیرالدین‌بن مسعود نصیرای همدانی (نویسنده) میر علی‌اکبر ولد میر محمدمحسن زکی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : از ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نستعلیق
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان