میزان‌الاشعار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۷۲/۰۰۱
موضوع اثر : عروض
تاریخ خلق : ۱۲۶۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک