خط و نقاشی [مرقع]: نقاشی آبرنگ و قلم‌گیری مدادی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع نقاشی آبرنگ و قلم گیری مدادی از یک اسب و بار و بنه آن انگار با تصویر پیشین گویا کار یک نفر است.به سبک فرنگی از قرن ۱۳ یا ۱۴ ق رنگ کاغذ بیرون جدول بنفش است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۰۲
موضوع اثر : مرقعات- نقاشی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : بنفش
جنس : کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، مجدول، متن و حاشیه،
واقف : حاج حسین آقا ملک