دیوان نشاط (یا) گنجینه نشاط قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالوهاب نشاط اصفهانی (شاعر و مؤلف) محمد اسماعیل (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان