الدرة المنظومة (الدرة النجفیة)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۵۷/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم (نامعلوم) هاشم‌بن مرتضی طباطبایی (خطاط)
موضوع اثر : فقه - فقه جعفری -- قرن ‎۱۲ق.
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)