الخلاصة فی النحو (الالفیة)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۵۷/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بن عبدالله ابن مالک (نامعلوم) هاشم‌بن مرتضی طباطبایی (خطاط)
موضوع اثر : زبان عربی -- نحو
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
برچسب‌ها :