مرقع خوشنویسی[مرقع] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قطعه مرقع خوشنویسی[مرقع]، با موضوع مرقعات، خوشنویسی ایران، فارسی، دارای جلد پارچه ای آبی رنگ به خط نستعلیق (دو سطری نستعلیق مشقی ) کتابت شده در قرن ۱۳ هجری قمری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۳۶/۰۱۱
موضوع اثر : مرقعات - خوشنویسی ایران
رنگ : آبی و گلبهی زر افشان
جنس : کاغذ، پارچه، کاغذ و مقوای الوان،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک