مرقع خوشنویسی[مرقع] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قطعه مرقع خوشنویسی[مرقع]، با موضوع مرقعات، خوشنویسی ایران، به خط ابوالقاسم بن محمد شفیع فرهنگ شیرازی، دارای جلد پارچه ای آبی رنگ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۳۶/۰۱۵
پدید آورندگان : ابوالقاسم بن محمد شفیع فرهنگ شیرازی (خطاط)
موضوع اثر : مرقعات - خوشنویسی ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : گلبهی زرافشان
جنس : کاغذ، پارچه، کاغذ و مقوای الوان،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : پارچه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان