مرقع خوشنویسی[مرقع] قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قطعه مرقع خوشنویسی[مرقع]، با موضوع مرقعات، خوشنویسی ایران، دارای جلد پارچه ای آبی رنگ و تاریخ کتابت در قرن ۱۳ هجری قمری و خط نستعلیق (سه سطری نستعلیق مشقی اواخر سده ‎۱۳ قمری)
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۳۶/۰۱۲
موضوع اثر : مرقعات - خوشنویسی ایران
رنگ : استخوانی
جنس : کاغذ، پارچه، کاغذ و مقوای الوان،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک