پارچه مخمل ابریشمی خود طرح

نظر شما:

سبز رنگ که نصف آن رنگش رفته است.ابعاد ۴۵*۲۵۲ سانت. کتیبه: محاربه بحریه ادمیرال توقو سردار ژاپون و آدمیران روجرز وان اسکی سردار روس". محل بافت احتمالا کاشان یا یزد. تاریخ بافت بعد از جنگ دریایی ژاپن و روسیه. نقوش افراد،حروف و کلمات، شاخه های گل است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۰۳
رنگ : نامعلوم
ابعاد : طول (۲ متر و ۵۲ سانتیمتر) عرض (۴۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک