جانماز (رومیزی)

نظر شما:

رومیزی(جانمازی) مخمل با تکنیک دوخت قلابدوزی و حواله دوزی مشهد است. مخمل ابریشمی پشت نخی است.ابعاد ۴۵*۴۵است.به علت اسم عزت خانم روی آن کاربرد آن تغییر کرد.حاشیه گلهای داوودی، اشرفی و نرگس همراه جوانه برگ بدون کنگره و پیچک فراوان در لبه است.آستر پارچه سبز پنبه ای کجراه و ساپورت چلوار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۵۸
موضوع اثر : دوخت
رنگ : زرد
ابعاد : طول (۴۵ سانتیمتر) عرض (۴۵ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : منسوجات