تاریخ گیتی گشا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق موسوی اصفهانی (مؤلف) محمدحسن اصفهانی (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ ایران
تاریخ خلق : ۱۲۴۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
جنس : فرنگی، لاک الکل (روغن کمان)، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، نقاشی زیر لاکی، جدول کشی، دوخت،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان