قرارداد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قرارداد بین استاد محمدتقی نساج بروجردی فرزند حسن با عبدالعزیز جهانسوز در خصوص دوخت پانصد زرع پرده تالار در مدت سه ماه کاری با مبلغ مشخص به تاریخ ۱۳۱۷ق دارای کاغذ کرم رنگ و ۷ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۵۵
موضوع اثر : قرارداد بین استاد محمدتقی نساج بروجردی فرزند حسن با عبدالعزیز جهانسوز
تاریخ خلق : ۲ شوال ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان