نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه‌ای به حاجی سیدحسین تاجربهبهانی در خصوص ارسال اجناس و پول به تاریخ ۱۳۱۷ق و خط شکسته تحریری. دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۱۶۸
موضوع اثر : نامه‌ای به حاجی سیدحسین تاجربهبهانی
تاریخ خلق : ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان