صورتحساب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت جمع و خرج مال الاجاره کاروانسرای نواب در کرمانشاه در اجاره عبدالعزیز جهانسوز و ارسال روغن به تاریخ ۱۳۱۷ق دارای کاغذ نخودی و یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۷۸
موضوع اثر : صورت جمع و خرج مال الاجاره کاروانسرای نواب در کرمانشاه
تاریخ خلق : صفر ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان