مصالحه‌ مزرعه میانه سیاه‌کل ماهی‌دشت کرمانشاه با بهاء‌السلطان ۱۳۳۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه هاشم و رمضان فرزندان بهرام خان با بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه میانه سیاه‌کل ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۳۰ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۴
پدید آورندگان : عمادالشریعه (نویسنده)
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۵ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان