مصالحه نامه

​از اسناد شرعی و قراردادی است که بین دو کس یا دو گروه نوشته شده و به‌موجب آن مال یا چیزی را به کسی یا کسانی واگذار یا مصالحه کرده و اختلاف را از میان برمی‌دارند. شاخص‌های یک سند مصالحه‌نامه عبارت‌اند از: مُصالح (مصالحه کننده)، مُتصالح یا مصالح له (قبول کننده عقد صلح)، مصالحه‌عنه (مورد مصالحه)[۱]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما:

محمد
۱۹:۳۳:۲۲ ۰۱ آذر ۱۳۹۶
خیلی خوب