مصالحه نامه فاطمه دختر محمدباقر و کربلائی اصغر در صفر ۱۳۴۶ پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه فاطمه دختر مرحوم محمدباقر و برادرزاده اش کربلائی اصغر ولد مرحوم کربلائی رمضان تمامی ملک و دارائی از جنس و نقد و ملک در ۴ صفر ۱۳۴۶
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۲۸
پدید آورندگان : علی اکبر (نویسنده)
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۴ صفر ۱۳۴۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : کاغذ, مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان