مصالحه مداخل دو رشته قنات باغ صبا و امامزاده قاسم میان ملک التجار و نایب عزیزخان ۱۳۲۷ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه مداخل دو رشته قنات باغ صبا و امامزاده قاسم میان محمدکاظم ملک التجار و نایب عزیزخان ۱۳۲۷ ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۶۷
موضوع اثر : مصالحه قنات
تاریخ خلق : ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان