مصالحه تیمچه صاحب دیوان در محله چهار باغ میان ملک التجار و اولیای آستان قدس رضوی ۱۳۳۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه تیمچه صاحب دیوان در محله چهار باغ میان ملک التجار و اولیای آستان قدس رضوی ۱۳۳۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۸۸
موضوع اثر : مصالحه تیمچه
تاریخ خلق : ربیع‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان