مصالحه بوستانی در دوان میان علی و احمد دوانی در ۱۳۰۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان علی و احمد دوانی درباب یک بوستان واقع در قریه دوان به مبلغ دو من به وزن تبریز قند ۱۳۰۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۵۸
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۴ شعبان ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان