مصالحه یک گاو شیرده بین محمدرضا دستغیب و باباخان ۱۳۱۴ ش پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه میان باباخان با محمدمهدی به وکالت محمدرضا دستغیب درباره عواید یک گاو شیرده ۱۳۱۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۶۷
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۰ بهمن ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : نسرین دستغیب
برچسب‌ها : مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان