قرارداد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قرارداد بین حاجی رئیس التجا، سید نصیر، سید عبدالله و سایر اشخاص در خصوص شراکت آنها در زیان و ضرر ناشی از تجارت و عدم نزاع بین آنها به تاریخ ۱۳۳۰ق دارای کاغذ نخودی و ۱۴ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۵۹
موضوع اثر : قرارداد بین حاجی رئیس التجا، سید نصیر، سید عبدالله و سایر اشخاص
تاریخ خلق : ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان