قرارداد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قرارداد بین میرزا محمد هاشم، حاجی اسدالله سمسار و آقا محمد رحیم پیرامون اجاره یک باب دکان به تاریخ ۱۳۳۰ ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۴ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۳۶
موضوع اثر : قرارداد بین میرزا محمد هاشم، حاجی اسدالله سمسار و آقا محمد رحیم
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان