اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حاجی اسدالله سمسار با آقا محمد رحیم پیرامون یک باب دکان در بازار شاه اصفهان به تاریخ ۱۳۳۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۳ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۵۴
موضوع اثر : اجاره نامه بین حاجی اسدالله سمسار با آقا محمد رحیم
تاریخ خلق : ۱ رجب ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان