اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حاجی اسدالله سمسار با اسمعیل مستهلکی پیرامون واگذاری یک درب باغ در عباس آباد مستهلک اصفهان به تاریخ ۱۳۳۲ ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۴۹
موضوع اثر : اجاره نامه بین حاجی اسدالله سمسار با اسمعیل مستهلکی
تاریخ خلق : ۱۱ صفر ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان