اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حاجی اسدالله سمسار با آقا رجبعلی پیرامون شش دانگ از یک باب دکان بزازی در بازار شاه اصفهان به تاریخ ۱۳۳۲ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۳ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۵۸
موضوع اثر : اجاره نامه بین حاجی اسدالله سمسار با آقا رجبعلی
تاریخ خلق : ۱۹ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان