اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حاجی اسدالله سمسار با آقا میرزا علی خیاط پیرامون یک باب دکان به تاریخ ۱۱۳۰ ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۲ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۳۵
موضوع اثر : اجاره نامه بین حاجی اسدالله سمسار با آقا میرزا علی خیاط
تاریخ خلق : ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان