نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدرضا از بهبهان به سید حسین تاجر بهبهانی در نجف در خصوص فروش پارچه و ارسال اهلوک و برزک به تاریخ ۱۳۳۰ق دارای کاغذ کرم رنگ و سه مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۶۰۳
موضوع اثر : نامه محمدرضا از بهبهان به سید حسین تاجر بهبهانی در نجف
تاریخ خلق : ۲۹ صفر ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان